LECH WALESA UTSTILLING: MANNEN, HISTORIEN, SYMBOLET

Janina J. Skreiberg  

For å markere  at det er 25 år siden Nobels fredspris ble tildelt Lech Walesa,  arrangert  Det Europeiske Solidaritetssenter i Gdansk, Nobels Fredssenter,  Den polske klubben i Norge i samarbeid med Polens ambassade  en  utendørs stor utstilling ”Lech Walesa: Mannen, Historien, Symbolet”  fra 20. til 30. november på Rådhusplassen i Oslo.

Den polske ambassadøren Wojciech Ludwik Kolanczyk åpnet utstilling, direktør Danuta Kobzdej  fra Solidaritetssenter i Gdansk holdt tale,   og begge ga uttrykk for takknemlighet for denne fredsprisen og for den store betydning som den fikk for den senere utvikling.       

Deretter går den videre til en rekke andre land som har meldt sin interesse.

Utendørsutstillingen består av 32 store fotografier og forteller historien om fagforeningen Solidaritets kamp mot det daværende kommunistiske regimet i Polen, frem til tildelingen av Nobels fredspris i 1983 og det senere valget av Walesa til president for Polens tredje republikk. Etter åpningen  ble det avholdt en messe i St. Olavs kirke, og  en mottagelse i den polske ambassade.

Walesa kunne ikke forlate Polen da fredsprisen ble tildelt ham av Stortingets Nobelkomite. Det var derfor hans hustru Danuta som på vegne av sin mann mottok prisen fra Nobelkomiteens formann. I det personlige budskapet som Danuta Walesa leste opp i Universitetets aula het det innledningsvis blant annet:

”Dere vet hvorfor jeg ikke kan komme til Deres hovedstad for å motta denne ærefulle prisen. På denne høytidsdagen er min plass blant dem jeg hører til – arbeiderne i Gdansk …”. Walesa var en av stifterne av fagforeningen Solidaritet på skipsverftet i Gdansk. Under hans ledelse streiket arbeiderne for i første omgang å oppnå bedre arbeidsforhold og i et senere perspektiv et fritt og demokratisk Polen. Et kvart århundre etter denne kampen var ført frem til seier anses Lech Walesa som en av de mest betydningsfulle skikkelser i landets historie, på linje med Karol Wojtyla (Pave Johannes Paul II).

             Den britiske historikeren Norman Davies sammenligner Walesa med Mor Theresa, Nelson Mandela og Dalai Lama. Nobels fredspris var for Davies ikke bare en pris til Walesa, men en anerkjennelse til hele den kjempende nasjonen Polen. Filmskaperen Andrzej Wajda, kjent for bl.a. ”Marmormannen” og ”Jernmannen”, sier at han kunne ønske å lage en film om Walesas liv for å fullende trilogien og tittelen gir seg egentlig selv: ”Håpets mann”.

Utstillingen i Oslo danner på mange måter opptakten til de store festligheter som finner sted i Gdansk 5. og 6. desember, som skal markere både det kvarte århundre som er gått siden Lech Walesa mottok Nobelprisen og hans 65 årsdag i hans egen by, Gdansk. Tidligere har de samme begivenhetene blitt markert i Warszawa, både på Det kongelige slott og med en stor konsert i  operaen - Teatr Wielki - som ble sendt i fjernsynet, der nettopp hovedrolleinnehaverne i de to nevnte filmene, Krystyna Janda og Jerzy Radziwilowicz var konferansierer.

I østersjømetropolen Gdansk vil De unges forum (Forum Mlodych) bli avholdt i. Utenlandske statsledere og andre nobelpristagere er innbudt til å delta. Til sammen ventes det deltakere fra 60 land.

I tilegg til Polens president og statsminister er det invitert navn som Dalai Lama, Mikhail Gorbatsjov, Terry Davis, Alfred Gusenbauer, Shiron Perez, Zbigniew Brezinski, Madeleine Albright, José  Manuel Barroso, Kofi Annan, Tony Blair,  sir  Robert ”Bob”  Geldof og flere nålevende nobelpristagere, blant dem Adolfo Perez Esquivel, som dro med det norske vennskapsskipet ”Bolette” i 1988 fra Norge til Polen med innsamlet hjelp til landet i en vanskelig tid. Skipet ble den gang ikke tillatt å ankre opp i Gdansk og måtte gå til Swinoujscie. Esquivel fikk ikke oppfylt sitt ønske om å treffe Lech Walesa den gang. Det vil han få nå.

Denne gangen vil det bli avholdt en internasjonal konferanse i Filharmonia Baltycka, under tittelen ”Solidarnosc dla przyszlosci” – ”Solidaritet for fremtiden”. Dette blir det mest spektakulære elementet i festlighetene i anledning tildelingen av fredsprisen til den legendariske frihetshelten. Det vil også foreligge en bok til jubileet, utgitt av Walesa-instituttet: ”Hvordan jeg ble en nobelpristagers portrettist” av Jacek Fedorowicz, en kjent grafiker, tegner og satiriker, som i sin tid opptrådte på kabareten Bim-Bom.

Walesa-instituttet vil også gi elever i den videregående skolen innblikk i den nære polske historie gjennom boken ”Veien til friheten, veien til et forenet Europa”, redigert av professor Jerzy Eisler. Bidrag til denne er også gitt av utenriksministeriet, det polske kulturministerium og den polske republikks myntverk. Sistnevnte vil utgi en særskilt minnemynt som settes i omløp i Gdansk i anledning 25-års markeringen av fredsprisutdelingen.

Også Nobelkomiteens avgående formann Ole Danbolt Mjøs er invitert til den store markeringen i Gdansk.

I alle rettskafne menneskers øyne er Lech Walesa en person som står som eksempel på fred og rettferd, håp og frihet.

 

Janina J. Skreiberg

 janinajs@getmail.no