Lech Walesa åpner utstilling i Oslo

 Janina J. Skreiberg

    I forbindelse med at det er 25 år siden Nobels fredspris ble tildelt Lech Walesa – som i september fylte 65 år -  blir det holdt en stor utendørs utstilling på Rådhusplassen, i regi av  Det Europeiske Solidaritetssenter i Gdansk, Nobels Fredssenter,  og Den polske klubben i Norge   samarbeid med Polens Ambassade i Norge.  

    Den tidligere polske presidenten kommer selv til Oslo for å åpne utstillingen - som er kalt ”Lech Walesa: Mannen Historien Symbolet” - torsdag  20. november. Den varer frem til 30. november og går deretter videre til en rekke andre land i verden som har meldt sin interesse.    

    Utendørsutstillingen består av 32 store fotografier og forteller historien om fagforeningen Solidaritets kamp mot det daværende kommunistiske regimet i Polen, frem til tildelingen av Nobels fredspris i 1983 og det senere valget av Walesa  til Polens president. Etter åpningen av utstillingen blir det messe i St. Olavs kirke, og senere en mottagelse i den polske ambassaden

Walesa kunne ikke forlate Polen da fredsprisen ble gitt ham av Stortingets Nobelkomite. Det var derfor hans hustru Danuta som på vegne av sin mann mottok prisen fra  Nobelkomiteens formann. I det personlige budskap som Danuta Walesa leste opp i Universitets aula het det innledningsvis blant annet:

    ”Dere vet hvorfor jeg ikke kan komme til Deres hovedstad for å motta denne ærefulle prisen. På denne høytidsdagen er min plass blant dem jeg hører til – arbeiderne i Gdansk…”. Walesa var  lederen av  fagforeningen Solidaritet på skipsverftet i Gdansk. Under hans ledelse streiket arbeiderne for i første omgang å oppnå bedre arbeidsforhold og i et lener perspektiv et fritt og demokratisk Polen. Et kvart århundre etter denne kampen var ført frem til seier anses Lech Walesa som en av de mest betydningsfulle skikkelser i landets historie, på linje med Karol Wojtyla (Pave Johannes Paul II).

    Den britiske historikeren Norman Davies sammenligner Walesa med Mor Theresa, Nelson Mandela og Dalai Lama. Nobels fredspris var for Davies ikke bare en pris til Walesa men en anerkjennelse til hele den kjempende nasjonen Polen. Filmskaperen Andrzej Wajda som på bakgrunn av Walesas innsats laget ”Marmormannen” og ”Jernmannen”, sier at : ”Jeg skulle svært gjerne ha laget en film, som viste  Lech Walesa i det vakreste øyeblikk av hans liv, og burde kunne kalles  ”Håpets mann” i tilslutning til de to ridligere filmen i min syklus  ”Marmormannen” og ”Jernmannen…”  

    Utstillingen i Oslo danner på mange måter opptakten til de store festligheter som finner sted i Gdansk 5. og 6. desember og som skal markere Lech Walesas  et kvart århundre for han fik Nobelprisen og 65 årsdag i hans egen by. Tidligere har årsdagen og 25 år siden han fikk Nobel pris  blitt markert i Warszawa, både på Det kongelige slott og ved en stor konsert i operaen, - Teatr Wielki, der nettopp hovedrolleinnehaverne i de to nevnte filmene, Krystyna Janda og Jerzy Radziwilowicz var konferansierer.

     En lang rekke fremtredende personligheter er invitert til de to dagenes festligheter i Gdansk. I tilegg til Polens president og statsminister, kommer Dalai Lama, Mikhail Gorbatsjov, Madeleine Albright, Jose  Manuell Barosso, sir Robert  ”Bob”  Geldof, Terry Davis, Alfred Gusenbauer, og flere nålevende nobelpristagere, blant dem  Adolfo Perez Esquivels, som dro med det norske vennskapsskipet ”Bolette” i 1988 fra  Norge til Polen med innsamlet hjelp til landet i en vanskelig tid. På grunn av restriksjoner i mottagerlandet fikk ikke Esquivels oppfylt sitt ønske om å treffe Lech Walesa den gang. Det vil han gjøre nå. Også Nobelkomiteens avgående formann Ole Danbolt Mjøs er invitert til den store markeringen i Gdansk.

    I alle rettskafne menneskers øye er Lech Walesa en person som står som eksempel på fred og rettferd, håp og frihet.

    For 25-årsminnet for nobelprisoverrekkelsen til Walesa,  sender vi  til deg kjære jubilanten, våre beste hilsener og ønsker.

 

Janina J. Skreiberg

 janinajs@getmail.no